Чланови23

1. Академик Милица Простран

2. Академик Младен Стјепановић

3. Академик Стојан Секулић

4. Академик Марија Јанчић – Згурицас

5. Академик Петар Спасић

6. Академик Стеван Баљошевић

7. Академик Радивоје Паповић

8. Академик Биљана Радојичић

9. Академик Живан Живковић

10. Академик Драгомир Сандо

11. Академик Зорица Арсић Мандарић

12. Академик Горан Милошевић

13. Академик Радивој Коцић

14. Академик Љуба Мандић

15. Академик Љубивоје Стојановић

16. Академик Димитрије Kалезић

17. Академик Винко Перић

18. Академик Миодраг Јевтић