О НАМА

66 година од гашења СКАИН је 2011. године реактивирана на неодређено време ради остваривања циљева и задатака из области удруживања у оквиру професија техничких, иновативних, биомедицинских, духовних и уметничких области, развоја и унапређења струке, примене техничко – технолошких, стручно – научних знања, стандарда и садржаја у науци, образовању, уметности, духовности, привреди, областима заштите животне средине и другим сферама живота и рада.

Академија има својство правног лица и права и обавезе које јој припадају на основу Устава, Закона и овог Статута. За обавезе које настану из њене делатности Академија одговара својом имовином.

Академија делује на целој територији Републике Србије.

Рад Академије је у принципу јаван, али се у циљу очувања државне и привредне тајне, може одвијати и без присуства јавности.

Средства јавног информисања или сопственим средствима информисања (часописом, билтеном ), трибине, Теслианум, информише чланство о раду Академије његових пословних јединица , пословне партнере и асоцијације.

· Извод из СТАТУТА Aкадемије ·

Визија и мисија СКАИН-а

Полазећи од тога да је проналазаштво уметност у техници, амерички председник Рузвелт, дефинисао је девизу на којој је изграђена модерна Америка, која гласи: «КЉУЧ РАЗВОЈА ЈЕ ТЕХНОЛОГИЈА, КЉУЧ ТЕХНОЛОГИЈЕ СУ ПАТЕНТИ», што је прихватиo сав развијен свет.

Наша мисија је управо дата девиза, а визија је да наставимо започети прелазак од рутинерског друштва ка имитацијском односно иновацијском друштву, у чему треба да предњачи наша Академија.