Српска Краљевска Академија
Иновационих Наука - СКАИН

Добродошли на званични сајт
Српске Краљевске Академије Иновационих Наука - СКАИН

СКАИН представља Српску Краљевску Академију Иновационих наука. То је јединствени демократски покрет стваралаца, научно - технолошких, иновативних, био - медицинских, духовнних, уметничких и еколошких достигнућа, ванстраначка је организација од посебног је интереса за привредни развој земље.

Велибор Стевић

председник Академије

Циљеви академије

унапређење заштите животне средине, едукација грађана, а посебно деце и младих о значају чувања и заштите животне средине, организовање активности на рехабилитацији угрожених подручја, као и јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања природних ресурса и у погледу поступања са отпадним материјалима.

пријатељи Академије