Новости

Српска Краљевска Академија Иновационих Наука


Дело было в Пенькове: президент Сербской Королевской Академии инновационных наук Велибор Стевич
(У Пенкову је било: председник Српске краљевске академије иновационих наука Велибор Стевић)


Академик СКАИН а Зиворад Марковиц, освојио је златну медаљу у бенцх пресс рањ дисциплини на Интернационалном такмицењу у поњерлифтингу, које је одрзано 29.04.2023. године у Тивту. Академик Марковић је нас најбољи дизац тегова у мастер категорији (од 83 до 90 кг). Висеструки шампион државе, Европе и света, победник светских купова и такмичења на четири континента (Европа, Азија, Северна Америка и Азија).Поред тријумфалног наступа у Тивту, окитио се златом: Златна медаља на Европском првенству у Москви 2021. Златна медаља на Светском првенству у Москви 2021. Златна медаља на Европском првенству у Аустрији јуна 2022. Светски првак и златна медаља у другој Федерацији у Немачкој октобра 2022. Светски првак и златна медаља Флорида, новембар 2022. Светски првак и златна медаља у Русији 2022. Руско пролеће Евро азијаска светска медаља у Русији, април 2022. Златна медаља у Египту марта 2023.


 

 

СКАИН

 

ИЗВЕШТАЈ

са седнице Председништва

Српске Краљевске Академије Иновационих Наука ( СКАИН)

 

Председник СКАИН-а, академик Велибор Стевић  сазвао  је седницу Председништва

СКАИН-а, која је одржана у  ул. Шумадијски трг 8 у Београду, 10. априла 2023. г. у 17,30 часова, са следећим дневним редом:

1.      Избор секретара Одељења СКАИН а

2.      Израда Монографије СКАИН- а

3.       Разно

 

Седници су присуствовали академици: Велибор Стевић, Гордана Дедић, Мирјана Маринковић,   Живорад Марковић, Светлана Стевовић, Раде Биочанин, Биљана Радојичић, Слободанка Крстовић, Стојан Д. Секулић, Јелена Лопушина и кандидати за академика Мирјана Тадић и Иван Стевовоћ.

 

Један број чланова је оправдао своје одсуство и то: Горан Пузић, Немања Јефтић, Дејан Радуловић, Марко Михајловић, Бирсена Наумовић Дуљевић, Драган Голијан, Алекса Вулин, Душан Ђукановић Драган Лукић, Немања Јевтић и Горан Милић.

 

Остали чланови Председништва нису оправдали своје одсуство.

 

Председник СКАИН-а, академик Велибор Стевић  је отворио седницу и упознао присутне са предложеним дневним редом.

Од изборне Скупштине до данас урадили смо следеће:

1.      Примили смо делегацију из Руске Федерације, која је боравила од 20. до 25. марта 2023.године.

Обишли смо: Кнић, Чачак и Нови Пазар.  Циљ њихове посете, успостављање сарадње са средњошколским и високошколским установама у Србији. Мене су свуда представљали као председника СКАИН-а. Добио сам позив, као и академик проф. др Бирсена Нумановић Дуљевић да посетимо Тамбовски државни универзитет у Тамбову РФ и присуствујемо прослави Дана победе  од  06. до 12. маја 2023. године.

2.      Упућена је четитка новоизабраном председнику САНУ, академику, проф. др Зорану Кнежевићу.

3.      Имао сам три ТВ наступа, али не као члан Академије. Предлажем да и остали чланови СКАИН-а  гостију у телевизијским емисијама.

Наша Академија по Статуту има:

-          Веће академика,

-          Председништво  је именовано ( председник, потпредседници и секретари одељења).

-          Надзорни Одбор и

-          Генерални секретар

-          Секретари одељења.

Предлажем да одредимо лице одговорно за кадровску проблематику, јер имамо чланове који су својим радом и залагањем да  им променимо статус из дописног у редовног и кандидате за академика у дописне. Такође треба да се сагледају могућности да поједине чланове одликујемо Орденом ВИТЕЗ ТЕСЛА.

Такође је потребно да појединим члановима заменимо Легитимације СКАИН-а, израдимо нову групну фотографију, итд.

 

Молим да прихватите мој предлог да изаберемо  академика  Горана Милића, као одговорно лице за кадровску проблематику, да би касније преименовали у Одељење за кадрове.

 

Одговорно лице за ажурирање сaјта СКАИН- а, академик Марко Михајловић, молим да се информације редовно стално објављују на Сајту СКАИН-а (одговорно лице за достављање информација је генерални секретар, академик Мирјана Маринковић).

 

Лице задужено за сарадњу са Факултетима и Универзитетима- академик Милован Лакушић,

Треба да израдимо оквирни план за 2023. gодину, ја ћу да  израдим предлог.

Предложем измене и допуне Статута СКАИН-а. Мислим да прво треба одрадимо наше органе па то све објединимо. Предлажем да именујемо три  потпредсеника.

 

Академик Раде Биочанин:

 Мислим да требамо да имамо председника СКАИН-а, заменика председника СКАИН-а и  два потпредседнике.

 Академик Биљана Радојичић:

Предлажем да буду три потпредседника,  остало да буду Секретари.

Академик Велибор Стевић:

Предлажем за прва три потпредседника и то:

-          академик Светлана Стевовић,

-          академик Стојан Секулић и

-          академик Дејан Радуловић.   

Генерални секретар – академик Мирјана Маринковић   

Председник Надзорног одбора,  академик Горан Пузић, и још 2 члана (која ће бити именована)

Координатор за сарадњу са Факултетима, aкадемик Милован Лакушић

Координатор за медије и комуникацију, aкадемик Олга Зорић

Више члановала је предложило да уместо  имена секретар одељења, буду руководиоци што је прихваћено.

 

Руководиоци Одељења:

1)      Одељење медицинских наука – aкадемик Гордана Дедић

2)      Одељење друштвених наука – aкадемик Мирјана Кнежевић

3)      Одељење за међународне односе – aкадемик Бирсена Нумановић Дуљевић

4)      Одељење техничко-техннолошких наука – aкадемик Драгана Василски

5)      Одељење богословије и духовности – (aкадемик Јуриј Панић је добио задатак да разговара са        могућим кндидатима)

6)      Одељење нано и био-технолошких наука – aкадемик Раде Биочанин

7)      Одељење уметности – aкадемик Драго Ђокић

8)      Одељење спорта и рекреације – aкадемик Живорад Марковић

9)      Одељење за дититализацију и технологију, академик Марко Михајловић

10)  Одељење кандидата за академика – Иван Стевовић (заменица Мирјана Тадић)

 

Академик Велибор Стевић:

Треба да решимо питање постојања ЈУПИН-а.

ЈУПИН и СКАИН су две различите организације. Сајт ЈУПИН-а постоји од 2012.године, мислим да би било добро спојимо СКАИН и ЈУПИН, да  то буде једно одељење.

Академик Светлана Стевовић:

Нема разлога да дуплирамо финансијске трошкове и за СКАИН  и за ЈУПИН. ЈУПИН може бити одељење СКАИН- а .

Академик Јелена Лопушина:

ЈУПИН може да буде Одељење СКАИН а за иновације и поналазаштво.

Академик Велибор Стевић:

Ја се слажем са предлогом, разговараћу са нашим почасним председником академиком Љубинком Илићем.

 

11)  Одељење за иновације и проналазаштво – академик Јелена Лопушина

 

Одговорно лице за израду уводног дела Монографије СКАИН-а је академик Раде Биочанин и прикупљање биографија академика.

Академик Јелена Лопушина:

Треба направити тачне критеријуме за писање монографије.

Академик Стојан Секулић

Треба навести тачно  биографију, шта је ко завршио, навести само број радова, и наравно породицу као језгро опстанка нашег друштва. Слика је обавезна.

Академик Велибор Стевић:

У левом углу слика, битно је да се напише главно , до  две стране.

Академик Гордана Дедић:

Молим Вас проследите нам модел по коме ће све биографије бити идентичне.

Академик Јелена Лопушина:

Пре него се донесе одлука о штампању, мора се видeти колика је цена.

 

Академик Стојан Д. Секулић:

Уређивачки одбор мора извршити проверу и сваком члану послати на сагласност да ли се слаже са тврдњама у тексту. Што се тиче цене, она зависи од величине Мографије, броја страна, колики је тираж, квалитета штампе...

 

Академик Велибор Стевић:

На наредној седници одредићемо чланове Уређивачког одбора, итд.

 

Молим да биографије достављате академику Радету Биочанину на

Е-маил:  rb.biocanin @ gmail.com

 

Поштовани академици у последње време све више се јављају наши чланови и други и подржавају наш рад.  

Имамо и неколико  кандидата за пријем.

 

Академик Стојан  Д. Секулић:

Предлажем да се среди списак чланова СКАИН-а, да се позову људи и да се види ко хоће да буде члан, а ко не. Да пријем нових кандидата буде три пута годишње, да се види ко су ти кандидати, и да Комисија за пријем на основу Правилника о пријему изврши њихов пријем. Такође је потребно да се стеди архива СКАИН-а, посебно пријема у СКАИН.

 

Академик   Велибор Стевић

На основу више ваших предлога слажем се, да чланарина на годишњем ниво буде 2 500,00 динара, мада мислим да је мало.

 

Рачун СКАИН-а:

325 - 9500600056553 - 44,

OTP BANKA Srbija.a.d Beograd Trg Nikole Pašića br 5/A Beograd  11000.

 

Поштоване, поштовани академици молим Ваше предлоге за побољшање рада СКАИН-а.

 

Седница председништва је завршена у 19,30  часова.

 

 

          Генерални секретар                                                                                         Председник

Академик Мирјана Маринковић                                                                 Академик Велибор Ствић

 

Београд, 10. априла  2023. год.СКАИН АКАДЕМИЦИ

 


Академик Cлободан Павловић, почасни члан СКАИН

БЕОГРАД, децембар 2021. год.- Академик Слободан Павловић, почасни члан Српске Академије Иновационих Наука, привредник из Чикага, добротвор, трагично је у Америци, у саобраћајно несрећи изгубио живот.

Слободан Павловић, рођен 1938. Године у Поповима код Бијељине. У Сједињене Америчке Државе је отишао 1965. године.

Деведесетих година XX века је започео изградњу Павловић банке и Слобомир Универзитета у Слобомиру, а 1991. године поставио темеље за изградњу Павловића моста који је завршен 28. августа 1996. године, на дан када је постављен камен темељац за изградњу новог града Слобомира.
 
У родним Поповима је 1990. подигао споменик Кнезу Иви од Семберије, као и споменик Филипу Вишњићу испред градске библиотеке у Бијељини, и цркву Христовог васкрсења у Поповима. Увео је водовод у манастир Добру, подигао пешачки мост на риеци Рза.

Патријарх српски Павле  га је одликовао орденом Светог Саве првог реда. Постао је Сенатор Републике Српске у другом сазиву Ceната 2009. године.
Добитник је ордена Витеза Тесле, 2016. године, који ми је уручио председник СКАИН, академик Љубинко Илић, као и многих других признања.

Академик Слободан Павловић, остаће урезан у сећање свим члановима Академије, као човек који је несебично помагао Академију СКАИН у њеном развоју и напредовању, и омогућавао садашњим и бившим члановима СКАИН, запослење, као и професионално и лично напредовање.

Председник академик Љубинко Илић у своје лично име, као и у име свих чланова Академије, породици и пријатељима изјављује своје искрено саучешће.

Парастос поводом трагичне смрти господина Павловића ће се одржати у уторак 21.12.2021. године у 12х у Храму Христовог Васкрсења у Поповима.

Комеморација ће се одржати у четвртак 23.12.2021. године са почетком у 13х у просторијама Слобомир П Универзитета у Бијељини.

председник акадаемије академик проф.др Љубинко Илић

 

 Академик Meрима Његомир, почасни члан СКАИН

БЕОГРАД, новембар 2021. год.- обавештавамо Вас, да је наш угледни Академик, почасни члан СКАИН, Мерима Његомир, преминула  после краће болести 20. новембра 2021. године у Београду.

Мерима Његомир је рођена као Мерима Куртиш у насељу Калварији у Земуну. Њен отац Адем, пореклом из Охрида, био је усвојен као дете. Мајка Фатима родом је из Бијељине. Родитељи су јој се развели кад је завршила основну школу. Због развода родитеља пропушта уписни рок у Земунску гимназију, те уписује Туристичку школу на Новом Београду. Након средње школе, завршила је средњу музичку школу „Коста Манојловић” у Земуну, одсек за соло певање у класи Милице Поповић и Вишу туристичку школу у Београду. Пред микрофон је први пут стала случајно, певајући неколико песама за своје друштво у пратњи оркестра „Цитадела”, а од 1972. године почиње да наступа са овим оркестром. Док је певала у ресторану „Романитар” приметио ју је Светомир Шешић — Шеле и позвао да сними пробне снимке за Радио Београд, од којих песме „Идем путем, песма се ори” и „Бисенија” остају као трајни снимци Радио Београда.

Добитница је великог броја признања, међу којима су: Вукова награда за допринос српској култури (једина од певача народне музике), Златна значка Културно-просветне заједнице и Златни микрофон Радио Београда, као и преко двадесет награда на бројним музичким фестивалима. Прва је од певача народне музике одржала концерт на Коларцу.

Као уредница народне редакције РТС-а, посвећена је пројектима везаним за снимање, чување и промоцију традиционалне музике Србије. Добитница је националне пензије Републике Србије. Истакнута је естрадна уметница.

Сахрана је на Новом гробљу у среду 23.11.2021. године., са почетком у 14:30 часова.

председник акадаемије академик проф.др Љубинко Илић

 
Академик Вишеслав Хаџи-Tановић, почасни Предсеник Академије

БЕОГРАД, новембар 2021.- обавештавамо Вас, да је наш угледни Академик, почасни председник СКАИН, професор Вишеслав Хаџи-Тановић, преминуо 13.11.2021. године у Београду.

Вишеслав Хаџи-Тановић рођен је 1947. године, а дипломирао је 1970. године на Медицинском факултету у Београду. Још за време студија заинтересовао се за кардиологију, за проблематику срчаних болесника.

Већ 1974. године добио је Мајску награду Савеза социјалистичке омладине као најуспешнији млади доктор.

Као стипендиста француске Владе 1978. одлази у Париз на специјализацију, где је вишеструко обогатио своје знање, посебно из неинвазивне кардиолошке дијагностике.

Потом се усавршавао у Хјустону, у Америци. Године 1990. отворио је прву приватну Клинику за срце у Југославији и Србији.

Аутор је књиге "Болести срца", која се користи као уџбеник на постидиполомски студијама на Медицинском факултету у Београду.

Хаџи-Тановић је био редовни професор кардиологије Америчког Медицинског факултета у Београду, члан Њујоршке академије наука, члан Српске краљевске академије иновационих наука, члан Тексашког института за срце у Хјустону и члан Европског удружења кардиолога.

Носилац је Ордена Витеза Тесле.

Сахрана ће бити обављена у понедељак, 15. новембра, на Новом гробљу, у 14.00 часова.

Од упокојеног Академика Вишеслава Хаџи-Тановића у име Академије СКАИН, опростиће се Академик Велибор Стевић.

председник акадаемије академик проф.др Љубинко Илић

 


Делегација Томбовског државног универзитета Державина (Русија) у посети Деспотовцу

У суботу, 30.10.2021. године,  званична делегација Тамбовског државног универзитета Державина из Русије (ТГУ) у саставу: шеф делегације – Безукладова Ирина Јуревна - директорка одељења за међународне односе ТГУ; Худјаков Сергеј Сергејевич – декан Филолошког и новинарског факултета ТГУ; Скрипникова Јелена Владимировна – директорка Института природних наука ТГУ; Жуковска Наталија Јуревна – заменик декана у научном раду Факултета за историју, светску политику и социологију ТГУ, као и Велибор Стевић – академик Српске Краљевске Академије Иновационих Наука (Београд) посетила је Деспотовац.

Основна школа „Деспот Стефан Високи“ Деспотовац дочекала је делегацију са великим задовољством. Током посете гости су обишли школу и на одржаном састанку изразили жељу да помогну у дизајну кабинета за руски језик и обезбеђивању књига на руском језику у оквиру Уговора о заједничкој сарадњи између школе и ТГУ, потписаног у децембру 2020. године.

Директор школе Новица Богдановић прихватио је предлог делегације о понуђеној помоћи у вези кабинета за руски језик и сагласио се у име школе за наставак заједничке сарадње у области образовања и културе. На крају састанка размењени су поклони.

Након тога делегација из Русије обишла је манастир Манасију и Миливску клисуру са црквом Огњене Марије где је 1380/81. године написана 8. Повеља кнеза Лазара о даровању земље на Косову руском манастиру Св.Пантелејму на Светој Гори.

На крају посете Деспотовцу званичници из Тамбова су изразили жељу за наставак започете сарадње и захвалили се на топлој добродошлици огранизаторима ове посете: ОШ „Деспот Стефан Високи“ (Томици Симићу, Новици Богдановићу и другима радницима школе, који су омогућили посету), Слободану Стојановићу – председнику Удружења српско-руског пријатељства „Ресава“, свим члановима Удружења који су учествовали у дочеку гостију, и академику Велибору Стевићу, без којих би била немогућа ова посета.

Извор: https://www.resava.rs/news/novosti-20211031-1716/

 


«ДАН ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ»
Академик Велибор Стевић - честитка

БЕОГРАД, 09.МАЈ.2021.год.- Поводом Дана победе и  76. годишњице победе над фашизмом организивана је манифестација ,,Бесмртни пук" у Београду и другим градовима широм Србије.  Потпредседник СКАИН-а, академик Велубор Стевић је честитао празник   колективу  Тамбовског дрзавног универзитета Гаврила Романовича Державина и грађанима  Тамбова, Тамбовсаке области Руске Федерације.

________________________________________________________Председник СКАИН, академик Љубинко Илић уручује орден Витеза Тесле,
Његовом краљевском височансту престолонаследнику Александару Карађорђевићу

БЕОГРАД, фебруар 2021.- обавештавам Вас, да услед епидемиолошке ситуације у нашој земљи, све активности Академије су биле стопиране.

У наредном периоду очекује се наставак редовних активности СКАИН Академије, као и одржавање свечане Академије, о чему ће те бити благовремено информисани.

председник акадаемије академик проф.др Љубинко ИлићАк Ђукановић Ђ., Ак. Дедић Г., Ак. Пантелић М., Ак. Елезовић С., Ак. Радуловић Д., Ак. Илић Љ.,
Ак. Стевовић С., Ак. Чучуловић Р., Ак. Калезић Д., Ак. Ранђеловић М. и гости академије

ОДЛАГАЊЕ САСТАНАКА АКАДЕМИЈЕ УСЛЕД
KОВИД-19

БЕОГРАД, март 2020.- обавештавам Вас, да услед новонастале епидемиолошке ситуације у нашој земљи одлажемо састанаке Академије, који су планирани у наредном периоду.

Министарство здравља, Институт за јавно здравље и све здравствене институтције у земљи предузимају неопходне мере заштите а у вези појаве и ширења инфекције новим сојем корона вируса као јавно здравственог изазова од посебног значаја, С тим у вези и наше планиране активности се тренутно одлажу. О термину оржавања Академије благовремено ћемо Вас обавестити.

Молим Вас да поштујући рокове за пријаву радова благовремено извршите уплату котизације како би се и ваш рад нашао у Зборнику радова а исти био на време одштампан.
Са ишчекивањем Ваше пријаве радова за 10. СИНОВИС.

 

ЗАВРШНА АКАДЕМИЈА
УСПЕШНИХ АКАДЕМИКА У 2019. ГОДИНИ


Председник Илић са кандидатима за Академика Лидијом Маловић и Верицом Илић

Приступна беседа Академика Елезовића

Председник СКАИН Академик Љубинко Илић уручује повељу Успешности
генералном секретару Академику Мирјани Маринковић

СКАИН

Има задовољство да Вас у име академика, иноватора и научника Србије, позове на
98. СКАИН-ову свечану Академију са 197. том ЈУПИН-овом трибином ТЕСЛИАНУМ
поводом:

УСПЕШНОГ ЗАВРШЕТКА 2019. ГОДИНЕ

Свечаност ће се одржати у Удружењу Милутин Миланковић,
ул. Маршала Бирјузова бр. 53, (улаз из Поп Лукине 1Б)
петак 20.12 у 18 часова


ДНЕВНИ РЕД

1. Академик Љубинко Илић, председник: Визија и мисија СКАИН-а
2. Академик Дејан Радуловић, потпредседник:
Актуелни догађаји СКАИН-а
3. Академик Димитрије Калезић: О наступајућим верским празницима
4. Академик Мика Пантелић, ментор: О кандидату мр Станиши Елезовићу
5. Академик  Дејан Радуловић, председник комисије: извештај комисије
6. Приступна беседа и полагање заклетве Академика Станише Елезовића
7. Коктел уз разговор младих са успешнима


Председник,
Академик Љубинко Илић
________________________________________________________

 

Академик Слободан Павловић обраћа се присутнима на 97. свечаној СКАИН Академији
Академик Слађана Трпковић, Академик Гордана Дедић и гости 97. свечане СКАИН Академије
Председник СКАИН Академик Љубико Илић честита Академику Јурију Панићу пријем у СКАИН
________________________________________________________

 

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА РУДАРА

 

БЕОГРАД, август 2019.- поводом „Дана рудара" на 96. Свечаној СКАИН Академији “, која је одржана 06.08.2019. год. у Београду, академици и гости академије имали су прилику да чују предавање академика Младена Стјепановића на тему „О рударству данас и убудуће“. У даљем тексу прочитајте:

Закључна разматрања и предлози за рударство академика Стјепановића:

Рударство је од прве половине 20. века до данас напредовало по поризводним и техничким параметримеа, али у деценијском периоду социјалног положаја није много напредовало.

У будућности се морају тражити нова и трајнија решења са научним истраживањима и применом у рударству материја и материјала, нових енергија и нових техничко-технолошких процеса и поступака.

Треба у многоме подићи духовни и економски положај рударства, и то подразумева нова велика улагања.

Нужно је приступити развоју доктрине и филозофије даље експлоатације лежишта на великим дибинама (преко 500м). Услови се веома погоршавају и већи су проблеми на 800 метара дибине и преко 1000 метара потребна је нова техничко технолошла измена машина за откопавање, транспорт материјала, одводњавање великих дотока воде. Читави системи треба да се измене прилагођени новим условима.

Потребно је уводити и нове алтернативне технологије (бушотинска експлоатација, подзмено лужење материјала, подземна гасификација угља, подземно сагоревање угља, биотехнологија и друго.). Све стратешке циљеве нужно је изводити постепено и фазно полазећи од увођења нове и снажније механизације великих капацитета, као и њихова аутоматизација и роботизација и у будућности стварање модела тзв. „интелигентних рудиника“.

Развијати информационо управљачки систем вишестепене логике са уграђеним функцијама вештачке интелигенције и високо надзорним управљачким системом.

Резултат овог концепта је идеја о развоју интелигентних машина „робота“ који ће са једног места извршавати све рударске операције. У склопу ових трендова све је значајније увођење сателитског система за глобално позиционирање развоја машина и опреме са површинских копова и реалном времену и праћење динамике извођења радова. Пример су интелигентни камиони „дампери“ и друге машине.

Стратегијска шанса побољшања ефеката у рударству на средњим дубинама је у примени машина стругова нове конструкциј и да се реализују опрерације без присуства људи на откопу (и Пољској).

Заиста се налазимо пред огромним проблемима за даљу, дубљу ескплоатацију лежишта а наше стручно-научне и остале снаге треба да се озбиљно и одмах почну бавити његовим решавањем.

Академик Младен Стјепановић


________________________________________________________

 

Aкадемик Светлана Матић - пријем у СКАИН
са промоције књиге „ОД РУДНИКА ДО ДУХОВНОСТИ“
аутора aкадемика проф. др Младена Стјепановића и проф. Јелена Стјепановић
Aкадемик Милентије Ранђеловић са члановима комисије (ужи састав). приликом пријема у СКАИН
Aкадемик Милентије Ранђеловић са члановима комисије приликом пријема у СКАИН
Пријем Милентија Ранђеловића у редове Српске Краљевске Академије Иновационих Наука
Потписан споразум о сарадњи између Прве Олимпијаде Интелектуалне Својине и СКАИН

Избор Горана Пузића у редовног члана Српске Краљевске Академије Иновационих Наука
Састанак чланова Московске Академије Медицинских и Инжињерских Наука и
чланова Српске Краљевске Акадамије Иновационих Наука

Прва Олимпијада Интелектуална Својине - Београд 08.12.2018. год.

Чланови СКАИН са оснивачем Прве олимпијаде интелектуалне својине
академиком Милентијем Ранђеловићем
награђени орденом Витеза академик Лакушић и академик Радуловић
са председником СКАИН Илићем, ген.сек Нешковићем и п.пред. Стевићем

Заједничка фотографија

________________________________________________________

«Семь граней Великой степи» побуждают к анализу истории Казахстана - сербский ученый

АСТАНА. КАЗИНФОР - Заместитель председателя Сербской Королевской Академии инновационных наук, политолог, доктор Велибор Стевич прокомментировал  статью Президента  РК Нурсултана Назарбаева «Ұлы даланың жеті қыры» («Семь граней Великой степи»), передает МИА «Казинформ».

«В мире происходят различные социально-культурные преобразования. Одной из их позитивных особенностей является то, что представляются доселе неизвестные факты. Статья Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой степи» для меня, как представителя другой страны, носит весьма информативный характер, побуждает к глубокому анализу истории и культуры Казахстана, жизни народов, населявших просторы обширной Евразии.

Нурсултан Назарбаев как сильный лидер своего государства, пользующийся заслуженным международным авторитетом, четко понимает, что формирование объективной картины прошлого в современных условиях является одним из залогов укрепления государственной идентичности и гражданского патриотизма», - отметил Велибор Стевич.

По его словам, если в мировом сообществе сложился стереотип о том, что развитие мировой культуры стало результатом оседлого образа жизни и хозяйствования, то в своей статье Нурсултан Назарбаев предлагает по- новому посмотреть на роль и значение кочевой цивилизации. И здесь он приводит конкретные примеры, когда кочевники дали миру свои изобретения, сыгравшие в последующем значительную роль в развитии человечества.

«Вклад Казахстана в формирование евразийской, тюркской истории и, как результат этого, части мировой истории и культуры несомненен.  Обусловлено это тем, что территория Казахстана, находящаяся между Европой и Азией, была мостом, соединявшим и взаимно обогащавшим различные цивилизации, культуры и народы», -  отметил ученый.

________________________________________________________

академик Дејан Радуловић, извештај комисије о кандидату Александри Јовановић
излагање оснивача 1. Олимпијаде интелектуалне својине
академика Ранђеловић Милентија Миће

________________________________________________________


ИНОВАЦИЈЕ МЕЊАЈУ СВЕТ - Прва Олимпијада Интелектуална Својине
Пријем Ивана Баљошевића у СКАИН

________________________________________________________

Пријем Катарине Јонев у СКАИН

Пријем Наде Аничић Црљенице у СКАИН - Заједничка фотографија

_______________________________________________________

ИНОВАТИВНА САНАЦИЈА КЛИЗИШТА - АЛ ЏАЗИРА 2016. год______________________________________________________

Уприличена свечаност поводом 15 година рада Слобомир П Универзитета
VIII СИНОВИС

Свечани ручак, власник Слобомир П. Универзитета господин Слободан Павловић
и
чланови председништва СКАИН на челу са председником Љубинком Илићем

Бијељина, април 2019. - Поводом два јубилеја – 15 година рада Слобомир П Универзитета и 25 година постојања Удружења ”Теслијанум” из Бијељине, на овој високошколској установи уприличена је свечаност којој су присуствовали бројни угледни гости како из нашег града, тако и из Београда, између осталих и представници и чланови Српске Краљевске Академије Наука и удружења ”Милутин Миланковић”.

Пожеливши добродошлици и исказујући част и задовољство оџивом, присутнима су се обратили власник и оснивач Слобомир П Универзитета, господин Слободан Павловић, те ректор Слобомир П Универзитета, проф. др Владица Ристић.

У духу науке, образовања и правих вриједности, овом приликом, одржао се и Осми симпозијум иновационих истраживања Српске Краљевске Академије Иновационих Наука (СКАИН) под називом ”Синовис 2018”, који је најавио предсједник Академије, господин Љубинко Илић. Присутни су имали прилику чути излагања истраживачких радова чланова СКАИН-а, гђе су уважени академици говорили на теме из области иновација и проналазаштва, технике и технологије, медицине, биотехнологије, друштвених наука те културе и умјетности.

Проф. др Владица Ристић у функцији потпредсједника Српске Краљевске Академије Иновационих Наука, уручио је Повељу академику Мерими Његомир.

Присутнима се обратио и предсједник Одбора Удружења ”Теслијанум”, Бијељина, проф. Михајло Трифковић, који је у кратким цртама говорио о лику и ђелу српских великана науке Николи Тесли и Михајлу Пупину, након чега је гостима показао и изложбену поставку о Томасу Едисону и Милутину Миланковићу.Нашим гостима обратио се и предсједник Удружења ”Милутин Миланковић” из Београда, мр Славко Максимовић, о представници овог Удружења одржали су и презентацију о животу и достигнућима српског великана по коме ово Удружење и носи име.Пригодне музичке изведбе извели су професори и студенти Академије умјетности Слобомир П Универзитета, а након свечаности уприличен је и свечани ручак.

извор: www.spu.ba

Пријем ректора Тамбовског државног универзитета Г.Р. Державина,
проф. др Владимира Јурјевича Стромова за редовног члана СКАИН-а.

Aкадемик Љубинко Илић, председник и aкадемик Велибор Стевић, подпредседник СКАИН-а на петој међународној привредној изложби ЕKСПO-РУССИА СЕРБИА 2018

Председник академик Љубинко Илић,
академик Мирјана Маринковић, новопримљени академик Снежана Лазаревић,
Академик Миодраг Јевтић


________________________________________________________

ПРВИ ГОДИШЊИ БАЛ ВИТЕЗОВА С К А И Н-аСлобомир, Бјељина - 08.12.2017. год. - Данашњи први Свечани бал витезова Српске Краљевске Академије иновационих наука СКАИН је у организацији СКАИН-а и суорганизацији Слобомир П. Универзитета са власником Академиком Слободаном Павловићем, Прдеседником СКАИН-а Проф др. Љубинком Илићем и ректором Слобомир П универзитета Академиком Проф др.Владицом Ристићем.

Српска Краљевска Академија Иновационих Наука СКАИН је наследница најстарије краљевске академије која датира из 1886 године.

Пререгистрацијом Српске Краљевске Асоцијације, чији је интегрисани део ЈУПИН, а уз подршку Краљевског Двора, ЈУПИН-а , Академије Духовности-Достојевски из Новог Сада, УУПНС секција Колубара, појединих Академика из Српске инжењерске Академије , САИН-а, Медицинске Академије из Русије и Бугарске, 2015 године настаје Српска Краљевска Академија Иновационих Наука СКАИН.

Резултати истраживања објављују се издавањем радова у СКАИН-овом новооснованом  симпозијуму иновационих истраживања - СИНОВИС са пратећим зборником радова. Следећи Синовис је планиран за пролеће 2018.-те године управо овде на Слобомир П Универзитету.

При СКАИН-у  је формиран Клуб носиоца Ордена Витеза-Тесле , чији су досадашњи носиоци

Његова Светост Патријарх Иринеј, Њ.К.В.Престолонаследник Принц Алаксандар II Карађорђевић, Њ.К.В.Принцеза Катарина, Њ.К.В. Принцеза Јелисавета Карађорђевић, Председник Републике Српске Господин Милорад Додик, Академик Слободан Павловић, Госођа Мира Павловић, Академик Светомир Стожинић, Академик Олга Зорић, Академик Слободанка Ђолић, Академик Војислав Вукчевић, постхумно Академик Петар Бокун, Академик Миодраг Јевтић, грнерал, Академик Недељко Џелетовић, Академик Младен Стјепановић, Академик Љубивој Стојановић, Академик Љубинко Илић, Академик Слободан Нешковић, Академик Велибор Стевић, Академик Стојан Секулић, Академик Владислав Михајлович Јурјев,Председник Белорусије Александар Григоријевић Лукашенко, Академик Вишеслав Хаџи Тановић, Академик Младен Бодирожа.

Данас се у Клуб носиоца Ордена Витеза-Тесле примају Академик Проф.Др Владица Ристић и Академик Проф Др Винко Перић.

Посебно желимо да укажемо на успешну сарадњу СКАИН са Републиком Српском, и Слобомир П. Универзитетом где  њени чланови  активно учествују у раду СКАИН-а, на челу са валсником Господином Слободаном Павловићем и његовом супругом Мирославом, као и ректором Проф. Др Владицом Ристићем.

Учвршћивање сарадње  са другим Академијама , као што су : САНУ, ЈУПИН, Инжењерском Академијом Србије (ИАС), САИН, као и сарадња са градовима : Београд, Слобомир, Бијељина, Бањалука, Нови Сад, Ниш, Ријека, Солун, Завода за Интелектуалну Својину из Београда, Министарство науке иинтелекте својине из Београда, Теслино Меморијално друштвo из Њујорка, Универзитет у Тамбову у Русији, Обреновац , даје СКАИН-у додатни квалитет. Ово је 78. СКАИН-ова Академија по реду и 177. ЈУПИН-ов Теслианум и Први СКАИН-ов, бал витезова.


Председник СКАИН-а Академик Проф.Др Љубинко Илић, даје изјаву за РТ Слобомир о отварању
бала Витезова

Академик Проф.Др Винко Перић, Пријем Ордена Николе Тесле

Полагање заклетве академици Драго Савић, Владица Ристић, Марија Максин и кан.за.акад. Голубовић Д.

Комлетан видео погледајте: ОВДЕ

Домаћин бала Витезова СКАИН је у сарадњи са Слобомир П Универзитетом и господином Академиком Слободаном и Миром Павловић, са директором Академиком Драгом Савићем, ректором Универзитета Слобомир П Академиком Проф. Др Владицом Ристић као и запосленима на Слобомир П Универзитету, организовао први бал Витезова СКАИН који је одржан 08.12.2017. године на Слобомир П Универзитету, у Слобомиру,Бијељина,Република Српска.

На балу су додељени ордени Витезова Скаин-а и Златне повеље ЈУПИН-а за заслуге у стручним областима рада награђених.

На балу Витезова су присуствовали академици СКАИН-а и многобројни гости, из Републике Српске. Академици и  гости су провели вече у срдачном дружењу на коме су разменили искуства и идеје.

Посебно желимо да укажемо и захвалимо на успешној сарадњи са и Слобомир П. Универзитетом где  њени чланови  активно учествују у раду СКАИН-а, на челу са валсником Господином Слободаном Павловићем и његовом супругом Мирославом.
Оцењено је да је бал Витезова СКАИН успео па се  надамо се да ће сваке године бити организован, Бал Витезова СКАИН, као и да ће бал постати традиционални.

________________________________________________________


академик Ристић, власник Слобомир Универзитета
академик Павловић и председник СКАИН-а академик Илић, у посети Слобомир Универзитету Академик Слађанa Трпковић приликом пријема у СКАИН са члановима своје породице, председником Академије Љубинком Илићем и академицима
Добитници ЈУПИН-ове дипломе за примену иновативности у праккси,
с лева на десно Ак.Раде Биочанин, Ак.Димитрије Калезић, К. АК Светлана Дробњак, К. Ак. Др Гордана Марковић Петровић са ћеркицом Катарином, Доц. др Радмила Живојиновић,
са члановима председништва СКАИН
_____________________________________________

ПРЕДСЕДНИКУ БЕЛОРУСИЈЕ УРУЧЕН
ОРДЕН „ВИТЕЗ ТЕСЛА”

Београд, новембар 2015. - Данас је велика свечаност, данас је дан када Српска Краљевска Академија Иновационих Наука одаје  признање петоструком председнику Републике Белорусије, Његовој Екселенцији Александару Григорјевичу Лукашенку.


Одликовати човека, значи одати му признање уместо речи хвале. Доделити орден „Витез Тесла“ Српске Краљевске Академије Иновационих Наука предсeднику  Републике Белорусије, Његовој Екселенцији Александару Григорјевичу Лукашенку, значи, одајемо признање човеку, хероју белоруског народа, човеку који је у најтежим тренуцима српског народа долетео у Београд, пружио руку пријатељства, донео хуманитарну помоћ, обишао рањенике  и одао пошту настрадалима у НАТО агресији.

Одајемо признање миротворцу, одајемо признање човеку под чијим руководством његов народ је доживео процват и просперитет, рекао је председник СКАИН-а, академик, проф. др Љубинко Илић.

_______________________________________________________________________

Делегација СКАИН у ТамбовуАкадемика Слободан Павловић и Академик Велибор Стевић са домаћинима из Тамбова
(галерија слика ОВДЕ)

Тамбов, август 2015. – Делегација Српске Краљевске Академије Иновационих Наука на челу са генералним секретаром СКАИН академиком Велибором Стевићем и академиком Слободаном Павловићем у Тамбову (Руска Федерација) су разговарали 17.августа 2015.године са првим замеником губернатора Тамбовске области проф.др Сергејем Петровићем Јухачовим, градоначелником Тамбова господином Алексејем Владимировићем Кондратјевим и академиком, проф.др Владисавом Михајловићем Јурјевим, научником РФ и ректором Тамбовског државног универзитета о јачању сарадње на научном, економском и културном плану.

Генералном секретару СКАИН академику Велибору Стевићу уручен је позив од стране ректора Тамбовског државмог универзитета да учествује на научно-практичној Чечеринској конференцији (Б.Н.ЧРЧЕРИН) 01. и 02.октобта 2015.године, а од стране гадоначелника Тамбова позив за међународни сајам (ЈАРМАРКУ) 10 и 11.октобра 2015. године добио је и академик Слободан Павловић

________________________________________

Уручење ордена Витеза Тесле
госпођи Мири Павловић


Председник Српске краљевске академије иновационих наука, Љубинко Илић
додељује Орден Buтеза Тесле, госпођи Мири Павловић

Bjењина, 26.јун.2015.–Један од оснивача Слобомира Мира Павловић одликована је данас за животно дело Орденом витеза Николе Тесле, што је највеће признање Српске краљевске академије иновационих наука.
Признање је уручио председник Академије професор Љубинко Илић на свечаности у „Слобомир П Универзитету“ у Бијељини, чији су власници супружници Слободан и Мира Павловић. Опширније у прилогу, КЛИКНИ ОВДЕ.

преузето са www.rtvslobomir.com

_________________________________________

НА СВЯЗИ С СЕРБИЕЙ


Председник Српске краљевске Aкадемије иновационих наука, Љубинко Илић са члановима председништва и гостима из Русије приликом потписивања споразума о сарадњи

Београд 16.06.2015. - Делегация ТГУ имени Г.Р. Державина находится с рабочим визитом в Республике Сербия. Пребывание тамбовских ученых началось с посещения столицы страны – Белграда и Сербской Королевской академии инновационных наук (СКАИН), куда они прибыли по личному приглашению президента Академии Любинко Илича.
За особый вклад в развитие науки и двусторонних отношений между Сербией и Россией ректору Тамбовского госуниверситета, профессору Владиславу Юрьеву было присвоено звание действительного академика СКАИН. В своем вступительном слове г-н Илич подчеркнул, что Россию и Сербию связывают особые теплые и дружественные отношения.
Для нас большая честь принять в свои ряды ученого с мировым именем, видного политического деятеля, профессора Владислава Юрьева. Мы надеемся, что сотрудничество между нашими странами будет продолжено на новом, более высоком уровне, – отметил Любинко Илич. see more...

_________________________________________Уручење ордена Витеза Тесле Њ.К.В. Александару Карађорђевићу


Председник СКАИН, иноватора и научника Љубинко Илић додељује Орден Buтеза Тесле,
Њ.К.В Александру Карађорђевићу

Београд, 14.октобар.2013.– Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар II одликован је данас у Краљевском двору орденом Витеза - Тесле од стране Српска краљевска академија иновационих наука(СКАИН).
Њ.К.В. Престолонаследник Александар II приредио је данас свечани пријем у Краљевском двору члановима Српске краљевске академије иновационих наука (СКАИН) предвођене председником академије, академиком Љубинком Илићем који је Његово Краљевско Височанство Престолонаследника Александрa одликовао орденом Витеза–Тесле.
Том приликом Њ.К.В. Престолонаследник Александар II је рекао да је Тесла велико и светло име не само српског народа већ и света и да је поносан што је након Његове Светости Патријарха Српског Г. Иринеја баш он одликован орденом Витеза – Тесле.
Српска краљевска академија иновационих наука је јединствени демократски покрет стваралаца у области науке и технологије, био – медицинских наука, духовности, уметности и екологије, ванстраначка организација од посебног интереса за привредни развој земље.

Поводом доделе одликовања Витеза Тесле, Њ.К.В. Александар Карађорђевић упутио је писмо захвалности СКАИН-у.

___________________________________________


Београд, 11.07.2013.

Уручење ордена Витеза Тесле Патријарху српском господину Иринеjу


Председник СКАИН иноватора и научника Љубинко Илић додељује Орден патријарху српском Иринеју

Српска Краљевска Академија Иновационих Наука (СКАИН) Србије одржала је данас у Министарству дијаспоре своју 26. свечану академију управо на Дан науке-Теслин дан, а том приликом уручен је Орден Витеза-Тесле патријарху српском Иринеју.
Захваљујући на Ордену, патријарх је рекао да то доживљава као признање нашој цркви, свештенству и монаштву који су имали, а и данас имају велику улогу у српском народу.
Патријарх је рекао да њему остаје да се одужи радом и трудом да црква остане суштинска установа нашег народа, без које би народ био сиромашнији, а питање је да ли би и постојао.
Тесла је, како је нагласио патријарх, велико и светло име српског народа, научник који је својим генијем осветлио и наше српско име, будући да је српског порекла, а посебно што је син свештеника наше цркве.
Поносимо се Теслом, а он је "заслужио да његови земни остаци буду похрањени тамо где су наша два велика великана - духовни и народни, тамо где је Свети Сава и тамо где је Карађорђе", изјавио је патријарх.
"Трећи споменик треба да буде његов, Теслин споменик, да и на тај начин укажемо на највеће личности нашега рода", закључио је Иринеј и позвао СКАИН да подржи ту иницијативу.
Учеснике скупа у оквиру којег је одржана традиционална трибина Теслијанум поздравио је председник СКАИН-а проф. др Љубинко Илић.
Академик Олга Зорић обавестила је присутне о актуелним активностима СКАИН-а, а о Николи Тесли говорио је инжењер Војкан Станковић. У оквиру свечане Скаин конференције промовисан је др Васа Антуновић у звање академика (предлог за избор можете погледати овде)
Поводом Дана науке и рођења Тесле, државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Радивоје Митровић положио је цвеће на споменик чувеном научнику испред зграде техничких факултета у београдском Булевару краља Александра, преноси РТС.

Извор: mondo.rs